Kto sme

Predstavujeme náš tím odborníkov na klinickú a dopravnú psychológiu, ako aj psychoterapiu pre dospelých i detí.

Mgr. Martina Hanudelová

Mgr. Martina Hanudelová
Klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut

Venuje sa psychodiagnostickej činnosti a psychoterapii. Vykonáva vyšetrenia psychických funkcií a psychickej spôsobilosti vodičov, inštruktorov v autoškole, žiadateľov o prácu v SBS, držiteľov zbraní. V rámci psychoterapie sa zameriava na prácu nielen s dospelými, ale aj s dospievajúcimi.

 

Vzdelanie

 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Filozofická fakulta, odbor psychológia
 • Osvedčenie pre výkon práce v zdravotníctve
 • Psychoterapeutický výcvik PCA
 • Certifikát na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia
 • Špecializačná skúška z odboru Klinická psychológia (atestácia)
 • Certifikát na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia
 • Člen Slovenskej komory psychológov
 • Zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
 • Držiteľ licencie na výkon odborného zástupcu:
  - Odbor Klinická psychológia
  - Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia
  - Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia

 

Skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti v oblasti psychodiagnostiky dospelých (intelekt, pozornosť, pamäť, osobnostné predpoklady). Práca s dotazníkmi, projektívnymi technikami. Psychoterapeutická práca s dospievajúcimi a dospelými.

Stredoškolské vzdelanie som absolvovala na Strednej zdravotníckej škole P.Fouriera v Bratislave odbor zdravotná sestra. V rámci štúdia som sa prvý krát zoznámila so psychológiou. Tento môj záujem sa počas praxe na Kramároch ešte prehĺbil a po ukončení strednej školy som vedela, že moja cesta bude viesť k hlbšiemu štúdiu psychológie. Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave na Filozofickej fakulte odbor psychológia. Vzhľadom na to, že som vedela o čom je práca psychológa v zdravotníctve, inklinovala som viac ku klinickej psychológií. Po ukončení štúdia som preto preferovala pracovné miesta, v ktorých by sa spájali psychodiagnostické metódy používané v klinickej psychológii a psychoterapia. Popri pracovných skúsenostiach som zbierala skúsenosti aj na kurzoch, školeniach. V septembri 2005 som získala Osvedčenie pre výkon práce v zdravotníctve. V období 2004 až 2007 som absolvovala Psychoterapeutický výcvik C.Rogersa, ktorý som úspešne ukončila v roku 2008 zápisom do Zoznamu psychoterapeutov SR. Zároveň som sa stala držiteľkou Certifikátu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia. Súbežne som bola zaradená do Špecializačného štúdia Klinická psychológia, ktorý som úspešne ukončila Špecializačnou skúškou v roku 2007. V rokoch 2009 až 2010 som absolvovala Štúdium certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. V roku 2010 som získala Certifikát na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. V poslednom období som absolvovala viacero kurzov projektívnych metód (kresba postavy, kresba stromu, Hand test atď.) V súčasnosti sa zúčastňujem dlhodobého kurzu v projektívnej technike Rorschachova diagnostika.

 

Mgr. Zuzana Tatárová

Mgr. Zuzana Tatárová
Detská psychoterapeutka

Venuje sa deťom, adolescentom a ich rodičom. Ponúka konzultácie v oblasti výchovy, kurzy rodičovských zručností a terapiu hrou. Je priekopníčkou filiálnej terapie a terapie hrou na Slovensku. Prednáša, poskytuje supervíziu, kurzy a vzdelávanie pre odborníkov.

 

Vzdelanie

 • Univerzita Komenského v Bratisalve, Pefagogická fakulta, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
 • Universita of North Texas v USA - štúdium Na dieťa zameranú terapiu hrou a filiálnu terapiu pod vedením Dr. Garryho Landretha
 • Psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zameranej na človeka podľa C.Rogersa PCA
 • Zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej Psychoterapeutickej Spoločnosti

 

Skúsenosti

Osem rokov pracovala s týranými deťmi a ich matkami v krízovom centre a na Detskej linke záchrany. Je spoluzakladateľkou súkromnej anglickej škôlky, v ktorej sa venuje deťom predškolského veku.

 

Mgr. Viera Hojnošová

Mgr. Viera Hojnošová
Špeciálna pedagogička, psychoterapeutka, arteterapeutka

Venuje sa špeciálno-pedagogickej práci s deťmi s poruchami učenia a správania a psychoterapeutickej praxi s deťmi, adolescentmi i s dospelými. Spoluorganizuje kurzy filiálnej terapie, spolupracuje tiež s viacerými organizáciami najmä v oblasti vzdelávania.

 

Vzdelanie

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor špeciálna pedagogika a sociálna práca.
 • Psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa PCA
 • dvojročný výcvik v arteterapii akreditovaný Českou arteterapeutickou spoločnosťou

 

Skúsenosti

Má dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi predškolského a školského veku.

 

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.