Psychologické vyšetrenie pri 3 priestupkoch

Psychologické vyšetrenie pri 3 priestupkoch

Alkohol, rýchla jazda či ovládanie vozidla pod vplyvom návykových látok sú častými príčinami riskantnejšieho správania sa vodičov či straty sebakontroly, ktoré často vyústia do zastavenia automobilu policajnou hliadkou a následnej pokuty.

Pri spáchaní troch závažných priestupkov v zmysle platnej slovenskej legislatívy je povinné psychologické vyšetrenie u certifikovaného odborníka – dopravného psychológa.

Kto je povinný absolvovať vyšetrenie psychickej spôsobilosti:

ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti
ak mal držiteľ vodičského oprávnenia zadržaný alebo odobratý vodičský preukaz a orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1,5 hodiny.

Na vyšetrenie si treba priniesť:

občiansky preukaz
rozhodnutie orgánu Policajného zboru o absolvovaní vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodiča
okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

doklad o psychologickom vyšetrení

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.