Psychotesty pre SBS Bratislava

Psychotesty zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sú považované za efektívny a účinný spôsob odhalenia agresivity u jedincov. Zároveň je ich význam dôležitý v tom, že aj obušky či chvaty a hmaty ochrankárov môžu byť v niektorých prípadoch nebezpečné, ba niekedy, nanešťastie, až smrteľné. Aj preto je nevyhnutné adekvátne správanie pracovníkov SBS a ich schopnosť primerane posúdiť vzniknutú krízovú situáciu a vhodným spôsobom zakročiť – bez zbytočného násilia či škôd na majetku.

Podľa zákona 473 z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) musia podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svojej práci používajú alebo nepoužívajú strelnú zbraň.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko- psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Psychologické vyšetrenie trvá približne 1 hodinu.

Osobný strážca

 

 

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti zamestnanca SBS si treba priniesť:

  • občiansky preukaz
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti
  • okuliare, ak ich používate

 

CENNÍK

 

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.