Psychotesty na zbrojný preukaz Bratislava

Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.7.2015

Vlastníctvo zbrane znamená možnosť útoku, ale aj bránenia sa. Je dôležité rozlišovať jedno od druhého a uvedomovať si všetky riziká a zároveň aj zodpovednosť, ktorá je spojená s legálnym vlastníctvom zbrane. Takmer dvojhodinové odborné psychologické vyšetrenie je realizované individuálne alebo skupinovo prostredníctvom rozličných psychodiagnostických metód. Odporúčame, aby ste na psychotesty prišli v psychickej pohode a v triezvom stave. Obavy z vyšetrenia sú zbytočné.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

  • žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu
  • držiteľ zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane alebo streliva

 

Revolver v ruke

 

Zbrojný preukaz vydáva Policajný útvar na 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu sa vyžaduje znova doklad o vyšetrení psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu trvá približne 2 hodiny. Na vyšetrenie si treba priniesť:

  • občiansky preukaz
  • zbrojný preukaz – ak ste držiteľom
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený všeobecným lekárom – stiahnuť tu
  • okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko- psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

  • doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu
  • kartičku

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

 

CENNÍK

 

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.