Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

Súkromné zdravotnícke zariadenie

Vítame Vás na stránke nášho súkromného zdravotníckeho zariadenia. ProPsych s.r.o. je psychologické centrum v Bratislave so zameraním na klinickú psychológiu, dopravnú psychológiu a psychoterapiu.

S čím Vám môžeme pomôcť?

Psychologické vyšetrenie

Psychoterapia pre dospelých

Psychotesty na
zbrojný preukaz

Vyšetrenie pri odobratom vodičskom preukaze

Psychologické vyšetrenie pri 3 priestupkoch

Psychotesty
pre vodičov

Odborné poradenstvo
pre vodičov

Predstavujeme náš tím odborníkov na klinickú a dopravnú psychológiu,
ako aj psychoterapiu pre dospelých i detí.

Mgr. Martina Hanudelová

Klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut

Venuje sa psychodiagnostickej činnosti a psychoterapii. Vykonáva vyšetrenia psychických funkcií a psychickej spôsobilosti vodičov, inštruktorov v autoškole, žiadateľov o prácu v SBS, držiteľov zbraní.

V rámci psychoterapie sa zameriava na prácu nielen s dospelými, ale aj s dospievajúcimi.

Vzdelanie

Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Filozofická fakulta, odbor psychológia
Osvedčenie pre výkon práce v zdravotníctve
Psychoterapeutický výcvik PCA
Certifikát na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia
Špecializačná skúška z odboru Klinická psychológia (atestácia)
Certifikát na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia
Člen Slovenskej komory psychológov
Zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
Držiteľ licencie na výkon odborného zástupcu:
Odbor Klinická psychológia
Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia
Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapie

Skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti v oblasti psychodiagnostiky dospelých (intelekt, pozornosť, pamäť, osobnostné predpoklady). Práca s dotazníkmi, projektívnymi technikami. Psychoterapeutická práca s dospievajúcimi a dospelými.

Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave na Filozofickej fakulte odbor psychológia. Vzhľadom na to, že som vedela o čom je práca psychológa v zdravotníctve, inklinovala som viac ku klinickej psychológií. Po ukončení štúdia som preto preferovala pracovné miesta, v ktorých by sa spájali psychodiagnostické metódy používané v klinickej psychológii a psychoterapia. Popri pracovných skúsenostiach som zbierala skúsenosti aj na kurzoch, školeniach.

V septembri 2005 som získala Osvedčenie pre výkon práce v zdravotníctve. V období 2004 až 2007 som absolvovala Psychoterapeutický výcvik C.Rogersa, ktorý som úspešne ukončila v roku 2008 zápisom do Zoznamu psychoterapeutov SR. Zároveň som sa stala držiteľkou Certifikátu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia. Súbežne som bola zaradená do Špecializačného štúdia Klinická psychológia, ktorý som úspešne ukončila Špecializačnou skúškou v roku 2007.

V rokoch 2009 až 2010 som absolvovala Štúdium certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. V roku 2010 som získala Certifikát na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. V poslednom období som absolvovala viacero kurzov projektívnych metód (kresba postavy, kresba stromu, Hand Rorschachova diagnostika).

Základom mojej psychoterapeutickej práce je psychoterapeutický smer Na klienta zameraná psychoterapia C.Rogersa (PCA). Ide o nedirektívny typ psychoterapie (klient sám rozhoduje o témach sedení i o samotnej hĺbke daných tém). Témy rozhovorov sú „v rukách“ samotného klienta. Klienta sprevádzam v jednotlivých fázach terapie. Objavujem a riešim problémy s klientom.

 V rámci psychoterapie dávam dôraz na akceptáciu klienta takého aký je, na jeho pocity, prežívanie. Ponúkam mu porozumenie, empatické vypočutie. A ako sám Rogers hovoril, ak je človek akceptovaný, cenený, je aj starostlivejší voči sebe. Dokáže viac vnímať svoje pocity, potreby, viac si vážiť sám seba. A to je už len krok ku zmene.

Mgr. Zuzana Tatárová

Detská psychoterapeutka

Venuje sa deťom, adolescentom a ich rodičom. Ponúka konzultácie v oblasti výchovy, kurzy rodičovských zručností a terapiu hrou. Je priekopníčkou filiálnej terapie a terapie hrou na Slovensku.

Prednáša, poskytuje supervíziu, kurzy a vzdelávanie pre odborníkov.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratisalve, Pefagogická fakulta, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Universita of North Texas v USA – štúdium Na dieťa zameranú terapiu hrou a filiálnu terapiu pod vedením Dr. Garryho Landretha
Psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zameranej na človeka podľa C.Rogersa PCA
Zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej Psychoterapeutickej Spoločnosti

Skúsenosti

Osem rokov pracovala s týranými deťmi a ich matkami v krízovom centre a na Detskej linke záchrany.

Je spoluzakladateľkou súkromnej anglickej škôlky, v ktorej sa venuje deťom predškolského veku.

Mgr. Viera Hojnošová

Špeciálna pedagogička, psychoterapeutka, arteterapeutka

Venuje sa špeciálno-pedagogickej práci s deťmi s poruchami učenia a
správania a psychoterapeutickej praxi s deťmi, adolescentmi i s dospelými.

Spoluorganizuje kurzy filiálnej terapie, spolupracuje tiež s viacerými organizáciami najmä v oblasti vzdelávania.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor špeciálna pedagogika a sociálna práca
Psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa PCA
Dvojročný výcvik v arteterapii akreditovaný Českou arteterapeutickou spoločnosťou

Skúsenosti

Má dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi predškolského a školského veku.