Psychotesty pre vodičov

Dopravný psychológ Bratislava – psychologické vyšetrenie vodičov

Od 1. 1. 2013 platí novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.)
a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)

Spôsobilosť vodiča hodnotíme na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zisťovanie periférneho vnímania podnetov, úrovne reakčného času, individuálnych osobnostných charakteristík, senzomotorickej reaktivity, ako aj na posúdenie ostatných schopností, ktoré výrazne ovplyvňujú vedenie vozidla.

Naše pracovisko spĺňa kritériá na vybavenie prístrojovou technikou podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí.

Vyšetrenie podľa zákona môže vykonávať dopravný psychológ s certifikátom na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1 hodinu.

Na vyšetrenie si treba priniesť:

občiansky preukaz
vodičský preukaz
okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý a v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

doklad o psychickej spôsobilosti
kartičku

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky
na číslo 0903 233 319.

Psychotesty pre vodičov prispievajú k bezpečnejším cestám

Každodenné situácie na cestách dokazujú, že psychotesty pre vodičov sú nevyhnutnosťou. Nie nadarmo sú súčasťou aj platnej slovenskej legislatívy. Je potrebné zdôrazniť, že psychotesty pre vodičov nie sú len krúžkovacím testom. Predstavujú odborné a precízne posúdenie osobnosti a schopností šoféra.

Podobné parametre majú aj nami realizované psychotesty na zbrojný preukaz a psychotesty do zamestnania. Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade záujmu o špeciálnu psychoterapiu, ktorá vám pomôže sa lepšie pripraviť na psychotesty. Ak máte záujem o online psychotesty pre vodičov, ochotne vám poskytneme viac informácií.

Psychotesty pre vodičov sú nevyhnutnosťou

Psychotesty pre vodičov majú za úlohu posúdiť psychické schopnosti šoféra, medzi ktoré patria kritéria ako všeobecné rozumové schopnosti a gramotnosť, ale aj psychomotorické tempo, pozornosť pri záťaži, reagovanie na vizuálne podnety, periférne vnímanie, pamäť, senzomotorická reaktivita a koordinácia. Psychotesty pre vodičov zároveň slúžia aj na posúdenie osobnostných faktorov jedinca, ktoré do istej miery vplývajú na jeho schopnosť vedenia motorového vozidla. K takýmto faktorom patrí emocionálna labilnosť, nízka úroveň racionálnej regulácie správania, neprimerané a nekritické sebahodnotenie či nízka adaptácia na vyhodnotenie možných vzniknutých dopravných situácií.

Psychotesty pre vodičov taktiež odhalia preferované neprijateľné správanie šoféra, ktoré je štandardne sprevádzané nezodpovedným, bezohľadným, ľahkomyseľným či dokonca agresívnym štýlom jazdy, čím sa stáva nebezpečným pre ostatných účastníkov cestnej premávky a ohrozuje ich bezpečnosť, zdravie či dokonca život.

Psychologické vyšetrenie ako súčasť psychologickej starostlivosti

Je dôležité poznamenať, že absolvovanie psychotestov pre vodičov nie je iba administratívnou povinnosťou, ale tiež slúži na zaistenie bezpečnosti na cestách pre všetkých účastníkov. Tieto testy pomáhajú identifikovať problémy, ktoré by mohli byť skryté a ktoré by mohli predstavovať riziko pre bezpečnosť cestnej premávky. Preto je dôležité dodržiavať príslušné predpisy týkajúce sa absolvovania psychotestov a zabezpečiť, že vodiči sú psychicky a fyzicky schopní riadiť vozidlá bezpečne.

Kedy by sme mali absolvovať psychotesty pre vodičov a prečo sú také dôležité? V rôznych štádiách majú tieto testy patričnú dôležitosť:

  1. Získavanie nového vodičského oprávnenia

Psychotesty pre vodičov sú nevyhnutné pre tých, ktorí sa pokúšajú získať svoje prvé vodičské oprávnenie. Tí, ktorí dosiahli vek na získanie vodičského preukazu, by mali absolvovať psychotesty predtým, než môžu absolvovať skúšky z teórie a praxe. Tieto testy slúžia na posúdenie psychického stavu a schopnosti nových vodičov.

2. Obnova vodičského oprávnenia

Vodiči, ktorí si musia obnoviť svoje vodičské oprávnenie, by mali absolvovať psychotesty v určitých prípadoch. Môžu byť povinné pre tých, ktorí mali vážne dopravné nehody, boli opakovane stíhaní za porušovanie pravidiel cestnej premávky alebo preukázali zreteľné známky zhoršenia svojej psychické a fyzickej spôsobilosti na bezpečné riadenie vozidla.

3. Starší vodiči

Vo vybraných prípadoch sú psychotesty pre vodičov povinné pre vodičov nad určitým vekom, najmä pre starších vodičov. To zvyšuje bezpečnosť na cestách, pretože starší vodiči môžu mať rôzne zdravotné a psychické problémy, ktoré by mohli ovplyvniť ich schopnosť riadiť vozidlo.

4. Pri návrate po vážnom zranení

V prípade vážnych zranení pri dopravnej nehode môžu byť psychotesty súčasťou procesu návratu za volant. Lekári a psychológovia môžu vykonať tieto testy, aby zhodnotili či je vodič psychicky a fyzicky schopný bezpečne riadiť vozidlo.

5. Na žiadosť lekára alebo polície

Lekári a polícia môžu tiež požadovať o absolvovanie psychotestov pre vodičov v prípade podozrenia na duševné alebo psychické problémy, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť vodiča riadiť vozidlo bezpečne.

Otázky a odpovede

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Prečo sú psychotesty pre vodičov nevyhnutné?

Psychotesty pre vodičov sú dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti na cestách. Slúžia na posúdenie psychického stavu vodičov a ich schopnosti riadiť vozidlá bezpečne. Tým sa minimalizuje riziko dopravných vzniku nehôd a zvyšuje sa bezpečnosť na cestách.

Späť

2. Kedy musím absolvovať psychotesty pri získaní vodičského preukazu?

Psychotesty musíte absolvovať, keď sa pokúšate získať svoje prvé vodičské oprávnenie. Tí, ktorí obnovujú vodičský preukaz alebo majú závažné dopravné priestupky, môžu byť tiež povinní absolvovať tieto testy.

Späť

3. Aké druhy testov môžem očakávať v rámci psychotestov pre vodičov?

Testy zahŕňajú rôzne psychologické a kognitívne testy, ktoré hodnotia schopnosť riešiť dopravné situácie, zvládať stres a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Späť

4. Čo sa stane, ak neprejdem psychotestami?

Ak psychotesty odhalia problémy, môže to viesť k odmietnutiu vodičského preukazu alebo k ďalším opatreniam, ako je lekárske vyšetrenie alebo konzultácia s psychológom na riešenie identifikovaných problémov.

Späť

5. Prečo by starší vodiči mali absolvovať psychotesty?

Starší vodiči by mali absolvovať psychotesty, pretože môžu byť náchylnejší na zdravotné a psychické problémy, ktoré by mohli ovplyvniť ich schopnosť riadiť vozidlo. Tieto testy pomáhajú udržiavať bezpečnosť na cestách pre všetkých účastníkov.
 
Späť

6. Koľko stojí absolvovanie psychotestov pre vodičov?

Ceny za psychotesty môžu byť rôzne a závisia od miesta a poskytovateľa služby. Obvykle ide o reálne náklady na poskytovanie testov a odborného hodnotenia vodiča. Ceny sa môžu líšiť, ale sú dôležitým aspektom zabezpečenia bezpečnosti na cestách. Aktuálny cenník našej ambulancie klinickej a dopravnej psychológie ProPsych v Bratislave nájdete na našej webstránke. Ohľadom cien alebo akýchkoľvek iných otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky alebo e-mailom.

Späť