Cenník ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

Cenník

POPIS:CENA:
Psychoterapeutické sedenie (50 minút)35 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držiteľa zbrojného preukazu80 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre pracovníka SBS (bez zbrane)70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidlaCENA:
Žiadatelia o vodičské oprávnenie skupiny B70 €
Žiadatelia o vodičské oprávnenie skupiny B u viac ako 5 osôb60 €
Žiadatelia alebo držitelia skupín C1, C1E, C, D1, D1E, D70 €
Žiadatelia alebo držitelia skupín C1, C1E, C, D1, D1E, D u viac ako 5 osôb60 €
Taxi služba, poštové a doručovateľské služby70 €
Taxi služba, poštové a doručovateľské služby u viac ako 5 osôb60 €
Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu80 €
Odobratý vodičský preukaz100 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch100 €
Odborné poradenstvo250 €
Vystavenie duplikátu20 €
Seniori nad 65 rokov35 €

Na jednotlivé služby sa objednávajte na telefónnom čísle 0903 233 319.
Zmluvná cena dohodou pre zákazníkov alebo partnerov, ktorí uzatvoria zmluvu minimálne na 1 rok.
Cenník platný od 4.5.2015