Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie štandardne pozostáva z osobného rozhovoru, testovania a pozorovania, a to pod odborným dohľadom psychológa, ktorý aplikuje overené psychodiagnostické metódy.

Psychologické vyšetrenie v našej réžii je založené na diskrétnosti, individuálnom prístupe a profesionalite.

Psychologické vyšetrenie je najčastejšie realizované zo zdravotných dôvodov, pre výkon povolania (SBS a pod.) a pre osobné účely. Cieľom je odborne posúdiť aktuálny psychický stav klienta, jeho intelektové schopnosti, osobnostné črty či kognitívne funkcie.

Psychologické vyšetrenie je individuálnou záležitosťou

Psychologické vyšetrenie je efektívnym prostriedkom k odhaleniu prítomnosti vážnejšieho duševného ochorenia. Uskutočňujeme psychologické vyšetrenie dieťaťa i dospelých osôb, ako aj psychologické vyšetrenie vodiča či psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz.

Je zrejmé, že psychologické vyšetrenie je individuálnou záležitosťou a každé stretnutie – jeho priebeh a dĺžka jednotlivých sedení – závisí od cieľa i účelu vyšetrenia, ako aj prístupu a potrieb samotného klienta. Na psychologické vyšetrenie odporúčame vopred sa telefonicky objednať. V prípade potreby je možné dohodnúť si psychologické vyšetrenie aj mimo ordinačných hodín.

Psychologické vyšetrenie ako súčasť psychologickej starostlivosti

Psychologické vyšetrenie je dôležitou súčasťou psychologickej starostlivosti, ktorá môže mať významný vplyv na zdravie a pohodu jednotlivca. poskytuje priestor na dôkladné preskúmanie mentálneho stavu a schopností klienta, čím umožňuje psychológovi získať ucelený obraz o jeho duševnom zdraví.

Pri psychologických vyšetreniach sa uplatňujú rôzne metódy a postupy, ktoré pomáhajú zhromaždiť informácie potrebné na zhodnotenie psychického stavu jednotlivca. Osobný rozhovor je jednou z kľúčových súčastí tohto procesu. Počas neho klient komunikuje so školeným psychológom, ktorý mu kladie otázky a venuje sa jeho emocionálnemu a mentálnemu stavu. Tento rozhovor umožňuje lepšie porozumieť jeho pocitom, myšlienkam a správaniu.

Okrem osobných rozhovorov môže byť súčasťou psychologického vyšetrenia aj testovanie. Tieto psychodiagnostické testy sú navrhnuté tak, aby poskytovali objektívne a merateľné údaje o rôznych aspektoch klientovej mentálnej súčinnosti. Testy môžu zahŕňať otázky týkajúce sa pamäti, koncentrácie, emocionálnej stability a iných kognitívnych funkcií.

Prečo sa rozhodnúť pre absolvovanie psychologického vyšetrenia?

Dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú podstúpiť psychologické vyšetrenie, môžu byť rôznorodé. Medzi najčastejšie patria zdravotné dôvody, ako je diagnostika a liečba duševných porúch. Psychologické vyšetrenia môžu pomôcť identifikovať prítomnosť vážnych ochorení, ako je depresia, úzkosť alebo schizofrénia, a následne umožniť iniciovanie adekvátnej terapie.

Psychologické vyšetrenia sú tiež bežné v oblasti zamestnania. Firmy a organizácie ich často vyžadujú od svojich zamestnancov, aby posúdili ich psychickú spôsobilosť a vhodnosť pre konkrétne pracovné pozície. Toto je špeciálne dôležité v prípade povolaní, kde je potrebná vysoká miera emocionálnej stability a koncentrácie, ako napríklad pri prístupových skúškach pre príslušníkov špeciálnych jednotiek (SBS) alebo vodičov.

Jednotlivci môžu vyhľadávať psychologické vyšetrenie aj pre osobné účely. Môže to byť s cieľom lepšie porozumieť samým sebe, riešiť osobné problémy, alebo zlepšiť svoje psychické zdravie a pohodu. Psychológovia môžu poskytnúť cennú podporu a rady, ktoré vám pomôžu dosiahnuť tieto osobné ciele.

Psychologické vyšetrenie je individuálnym procesom a každé stretnutie je prispôsobené konkrétnym potrebám klienta. Dĺžka a priebeh jednotlivých sedení môžu byť rôzne a závisia od komplexnosti problematiky a cieľa vyšetrenia. Preto je vždy vhodné vopred sa dohodnúť na termíne a prístupe, aby sa zabezpečila najlepšia možná starostlivosť. Na psychologické vyšetrenie alebo psychoterapiu odporúčame sa vopred objednať osobne u nás v ProPsych v Bratislave, telefonicky alebo e-mailom, aby sme vám mohli poskytnúť termín, ktorý vám bude vyhovovať.

Otázky a odpovede

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo je psychologické vyšetrenie a načo slúži?

Psychologické vyšetrenie je proces, ktorým psychológ zhodnocuje psychický stav a funkcie jednotlivca. Slúži na pochopenie jeho mentálnej pohody, osobnosti a schopnosti riešiť problémy.

Späť

2. Prečo by som mal(a) podstúpiť psychologické vyšetrenie?

Existuje mnoho dôvodov, prečo by ste mohli podstúpiť psychologické vyšetrenie. Môže to byť z dôvodu psychických problémov, vývojových ťažkostí, alebo pri žiadosti o prácu, vodičský preukaz či pri iných životných situáciách.

Späť

3. Aké sú kroky pri psychologickom vyšetrení?

Psychologické vyšetrenie zahŕňa sériu pohovorov, testov a pozorovaní, ktoré majú za účel zhodnotiť psychický stav a schopnosti jednotlivca. Na základe výsledkov psychológ odporučí vhodnú liečbu alebo podporné opatrenia.

Späť

4. Ako dlho trvá psychologické vyšetrenie?

Trvanie psychologického vyšetrenia sa líši podľa účelu a závažnosti situácie. Môže to trvať niekoľko hodín, niekoľko dní – viacero stretnutí, aby sa dosiahol komplexný pohľad na situáciu.

Späť

5. Sú výsledky psychologického vyšetrenia dôverné?

Áno, výsledky psychologického vyšetrenia sú dôverné. Psychológ je povinný dodržiavať etický kódex a zachovávať dôvernosť informácií získaných počas vyšetrenia.
 
Späť

 6. Koľko stojí psychologické vyšetrenie?

Ceny za psychologické vyšetrenie sa líšia. Ceny sa líšia v závislosti od typu psychologického vyšetrenia aj jeho dĺžky. Aktuálny cenník nami poskytovaných služieb nájdete na našom webe. Kontaktovať nás môžete aj telefonicky alebo e-mailom. Ochotne odpovieme na vaše otázky.

Späť