Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie štandardne pozostáva z osobného rozhovoru, testovania a pozorovania, a to pod odborným dohľadom psychológa, ktorý aplikuje overené psychodiagnostické metódy.

Psychologické vyšetrenie v našej réžii je založené na diskrétnosti, individuálnom prístupe a profesionalite.

Psychologické vyšetrenie je najčastejšie realizované zo zdravotných dôvodov, pre výkon povolania (SBS a pod.) a pre osobné účely. Cieľom je odborne posúdiť aktuálny psychický stav klienta, jeho intelektové schopnosti, osobnostné črty či kognitívne funkcie.

Psychologické vyšetrenie je individuálnou záležitosťou

Psychologické vyšetrenie je efektívnym prostriedkom k odhaleniu prítomnosti vážnejšieho duševného ochorenia. Uskutočňujeme psychologické vyšetrenie dieťaťa i dospelých osôb, ako aj psychologické vyšetrenie vodiča či psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz.

Je zrejmé, že psychologické vyšetrenie je individuálnou záležitosťou a každé stretnutie – jeho priebeh a dĺžka jednotlivých sedení – závisí od cieľa i účelu vyšetrenia, ako aj prístupu a potrieb samotného klienta. Na psychologické vyšetrenie odporúčame vopred sa telefonicky objednať. V prípade potreby je možné dohodnúť si psychologické vyšetrenie aj mimo ordinačných hodín.