Psychoterapia detí

Nielen dospelí, ale aj deti majú svoje problémy, s ktorými si nevedia poradiť (v niektorých prípadoch ani v spolupráci s rodičmi či pedagógmi) – výchovné ťažkosti, problémy s odlúčením rodičov, poruchy pozornosti, správania, prežívania či príjmu potravy atď. Overeným spôsobom je psychoterapia, najmä terapia hrou. Pracujeme s deťmi v rozličnom vekovom rozmedzí. Dôležité je, aby s nami dokázali spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre či iných liečebných činnostiach, ktoré sú zamerané na zisťovanie a primerané účinné spoluriešenie vzniknutých porúch.

Terapia hrou je pre deti to isté, čo je poradenstvo pre dospelých - hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V terapeutickej herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.

 

Dievča a žena

 

Terapia hrou je vhodná pre riešenie širokej škály problémov detí - väčšina detí v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.); je vedená skúseným terapeutom bez prítomnosti rodiča.

Konzultácie s rodičom sa konajú raz za 3-4 týždne. Jedno terapeutické stretnutie trvá 45 minút (minimálne raz týždenne). Dĺžka terapie závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva.
Odporúčaný minimálny počet terapií pri ľahších problémoch je 12.

Cena: jedno terapeutické sedenie 25 €

V prípade záujmu volajte na číslo 0907 761 624.

Filiálna terapia (Tréning rodičovských zručností)
Tréning rodičovských zručností je určený rodičom, ktorí chcú viac rozumieť svojim deťom, chcú vedieť efektívne vychovávať svoje dieťa a chcú sa naučiť niečo nové.

Rodičia si počas 10-tich teoretických stretnutí s terapeutom (raz týždenne, približne 90 minút) osvojujú základné zručnosti terapie hrou zameranej na dieťa, a to: citlivé počúvanie, rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa, zadávanie hraníc.

Po prvých troch teoretických stretnutiach začína rodič sám terapeuticky pracovať so svojim dieťaťom počas "hrových polhodiniek" raz týždenne doma za použitia odporúčaných hračiek. Rodičia sa tiež učia vytvárať neposudzujúce, akceptujúce a chápajúce prostredie, ktoré zlepšuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom a tým podporuje aj osobnostný rast a zmenu dieťaťa aj rodiča (zľava 100 € pre skupiny 3-4 rodičov / cena 150 € jeden rodič)

Cena: 10 teoretických stretnutí 250 €

V prípade záujmu volajte na číslo 0907 761 624.

 

CENNÍK

 

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.