Dopravný psychológ Bratislava - psychologické vyšetrenie vodičov

Od 1. 1. 2013 platí novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.) a novela vyhlášky 

MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)

Spôsobilosť vodiča hodnotíme na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zisťovanie periférneho vnímania podnetov, úrovne reakčného času, individuálnych osobnostných charakteristík, senzomotorickej reaktivity, ako aj na posúdenie ostatných schopností, ktoré výrazne ovplyvňujú vedenie vozidla. Naše pracovisko spĺňa kritériá na vybavenie prístrojovou technikou podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov. 

 

Ulica v noci

 

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 
rokov každé 2 roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu 
Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE
motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových 
služieb.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo
s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí

Vyšetrenie podľa zákona môže vykonávať dopravný psychológ s Certifikátom na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1 hodinu.
Na vyšetrenie si treba priniesť:

  • občianský preukaz
  • vodičský preukaz
  • okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

  • doklad o psychickej spôsobilosti
  • kartičku

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

 

CENNÍK

 

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.