Psychologické vyšetrenie pri 3 priestupkoch

Alkohol, rýchla jazda či ovládanie vozidla pod vplyvom návykových látok sú častými príčinami riskantnejšieho správania sa vodičov či straty sebakontroly, ktoré často vyústia do zastavenia  automobilu policajnou hliadkou a následnej pokuty. Pri spáchaní troch závažných priestupkov v zmysle platnej slovenskej legislatívy je povinné psychologické vyšetrenie u certifikovaného odborníka – dopravného psychológa.

Kto je povinný absolvovať vyšetrenie psychickej spôsobilosti:

 • ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motor-
  ového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré
  mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o 
  preskúmaní psychickej spôsobilosti
 • ak mal držiteľ vodičského oprávnenia zadržaný alebo odobratý vodičský preukaz
  a orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti

 

Mesto v noci

 

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1,5 hodiny.
Na vyšetrenie si treba priniesť:

 • občiansky preukaz
 • rozhodnutie orgánu Policajného zboru o absolvovaní vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodiča
 • okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

 • doklad o psychologickom vyšetrení

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

 

CENNÍK

 

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.